תמונת בית הקברות היהודי בהר הזיתים בשנת 1900

תמונת בית הקברות היהודי בהר הזיתים בשנת 1900. מקור: אוסף מטסון. ספרית הקונגרס האמריקאי. בקדמת התמונה אזור העופל והחלק הצפוני של עיר דוד

תמונת בית הקברות היהודי בהר הזיתים בשנת 1900. מקור: אוסף מטסון. ספרית הקונגרס האמריקאי. בקדמת התמונה אזור העופל והחלק הצפוני של עיר דוד

תמונת בית הקברות היהודי בהר הזיתים בשנת 1900. מקור: אוסף מטסון. ספרית הקונגרס האמריקאי. בקדמת התמונה אזור העופל והחלק הצפוני של עיר דוד