ציוני דרך: חודש טבת

טבתסיורים לחודש טבת

 

סיורים מיוחדים לחודש טבת
 

"בחודש העשירי בעשור לחודש…ותבא העיר במצור…"
1. סיור בעיר דוד – על סף החורבן בימי בית ראשון ובימי בית שני.
2. סיור גן העפל – ירושלים בתפארתה ובחורבנה.

בית הקברות היהודי בהר הזיתים בימי המצור על ירושלים
סיור בחלקה בה נקברו אחרוני הנקברים בהר הזיתים:
– ספורים על לוויות חפוזות
– יריות בבית הקברות
– וסיפורים על לוחמים שנפלו בתחילת המלחמה ושסיפור גבורתם לא נודע.

בחזרה לעמוד סיורים במעגל השנה