ציוני דרך: חודש תשרי

סיורים לחודש תשרי

 

סיורים מיוחדים לחודש תשרי

'פתח לנו שער בעת נעילת שער..' – סיורי סליחות, עשרת ימי תשובה
1. סיור מפסגת הר הזיתים אל שער הרחמים, בסיום סליחות בכתל
2. "בעקבות נשים פורצות דרך בישוב הישן"- סיור בעיר העתיקה משער יפו למוזיאון הישוב הישן,לביכנ"ס החורבה, בתי מחסה, תפארת ישראל סליחות בכתל המערבי

'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים' – עולים לרגל בחג הסוכות
1. עיר דוד ירושלים הקדומה- מלכים ונביאים בימי בית ראשון
2. עיר דוד- עליה לרגל בימי בית שני

'סובו ציון והקיפוה..' – סבוב שערים בימי הושענא רבה
1. סביב שערי המקדש – סיור ברובע המוסלמי סביב שערי הר הבית, כולל תצפיות
2. הושענא רבה בהר הזיתים- שחזור טכסי הושענא רבה בימי הביניים – סיור מפסגת הר הזיתים מקום עליית השכינה עד הכתל המערבי מקום הקינה.

בחזרה לעמוד סיורים במעגל השנה