ציוני הדרך: חודש ניסן

סיורים לחודש ניסן

 

סיורים מיוחדים לחודש ניסן

מעל פסגת הר הצופים – חנוכת האוניברסיטה העברית – 1 באפריל 1925
1. הרצאה מרתקת בליווי מצגת –האוניברסיטה העברית – בית מקדש שלישי על הר הצופים
2. סיור בהר הצופים וסביבתו – סיפורו של הר הצופים מאז הקמת האוניברסיטה ועד לשחרורו במלחמת ששת הימים בעת היותו מובלעת בתוך השטח הירדני.

שיירה אל אנא את עוברת שירה עצוב על הדרכים
בעקבות שיירת הדסה שהיתה בדרכה להר הצופים וע"ח מנוסעיה נרצחו בד' ניסן.
סיור מאזור מעבר מנדלבאום לשעבר , דרך מלון עצי הזית לשכונת שמעון הצדיק ועד לאנדרטת הע"ח.

שמחתי באומרים לי בית ה' נלך – חג הפסח עולים לרגל
1. עיר דוד – ירושלים הקדומה -מלכים ונביאים בימי בית ראשון.
2. עיר דוד – עליה לרגל בימי בית שני .
3. מרכז דוידסון – ירושלים בתפארתה ובחורבנה

 

בחזרה לעמוד סיורים במעגל השנה