סיורים במעגל השנה

לחצו על החודש הרצוי

"פתח לנו שער בעת נעילת שער"
עשרת ימי תשובה, סיורי סליחות

"עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים"
עולים לרגל בחג הסוכות

"סובו ציון והקיפוה "
סבוב שערים בימי הושענא רבה

"מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה"
י"א חשון יום פטירת רחל אימנו

"יוונים נקבצו עלי ופרצו חומות מגדלי"
סיור ברובע המוסלמי סביב שערי מקדש

"באנו חושך לגרש"
הבריטים בשערי ירושלים

יום פטירת אליעזר בן יהודה - כ"ו כסלו
ו' להצהרת בלפור (תרפ"ג)

"בחודש העשירי בעשור לחודש...ותבא העיר במצור..."
סיור בגן העופל ובעיר דוד

בית הקברות היהודי בהר הזיתים בימי המצור על ירושלים
סיור בחלקה בה נקברו אחרוני הנקברים בהר הזיתים

זו מחלקת ההר האילמת
ה' בשבט תש"ח, יום נפילת מחלקת הל"ה

"מעל פסגת הר הצופים"
חנוכת האוניברסיטה העברית

"שיירה אל אנא את עוברת שירה עצוב על הדרכים" - סיור בעקבות שיירת הדסה

"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"
עולים לרגל

"מקצות הארץ באנו הבאנו בכורים"
חג השבועות - עולים לרגל

"והאיש גדול מאד ועל פיו ישק כל הארץ"
ג' סיון – הילולת ר' עובדיה מברטנורא

"כל רודפיה השיגוה בין המצרים"
בין י"ז תמוז לתשעה באב - מתאבלים

חללי בת עמי
בעקבות מאורעות תרפ"ט

צדיקים במיתתן קרואים חיים
ט"ו בתמוז – הילולת אור החיים הקדוש

"כל רודפיה השיגוה בין המצרים"
בין י"ז תמוז לתשעה באב - מתאבלים על חורבן העיר

חללי בת עמי
בעקבות מאורעות תרפ"ט

"פתח שערי שמים לתפילתנו"

"כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו"
עולי רגל פוקדים את העיר בימי הביניים

"לקדושים אשר בארץ המה"

סיור וירטואלי
הרצאות מרתקות בליווי מצגת בנושאים שונים

– – – – – –
[postlist id=3651]