ציוני הדרך: חודש אלול

סיורים לחודש אלול

 

סיורים מיוחדים לחודש אלול

 

פתח שערי שמים לתפילתנו – סיורי סליחות בחודש אלול
1. 'שלש שנים ומחצה עשתה השכינה יושבת על הר הזיתים סבורה שמא ישראל יעשו תשובה.. – סיור מפסגת הר הזיתים לשער הרחמים – סיום סליחות בכותל המערבי
2. 'אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה' – סיור 'בעקבות נשים פורצות דרך בישוב הישן', סיור מיוחד בעיר העתיקה, משער יפו למוזיאון הישוב הישן, בית כנסת החורבה, בתי מחסה, סיום סליחות בכותל המערבי.
 
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו –
עולי רגל פוקדים את העיר בימי הביניים

1. בעקבות מדריך לעולי הרגל בהר הזיתים (שנמצא בגניזה) – סיור בקבר חולדה, מערת הנביאים, מקום שריפת הפרה האדומה , יד אבשלום קבר זכריה, סיום בגל קלונימוס בעל הנס אשר בנחל הקדרון..
2. עליית ר' יהודה החסיד והחבורה הקדושה – סיור מבית כנסת החורבה עד למערת ר' יהודה החסיד שנחשפה עם שיקום בית הקברות הספרדי.
3. עליית תלמידי הגאון מוילנא מייסדי הקהילה הפרושית בירושלים – סיור בעקבות תלמידי הגאון וצאיצאיהם הקבורים בהר הזיתים – כולל קברי שלמה זלמן צורף ואשתו, יואל משה סלומון, יושעה ריבלין והחלקה החדשה בה נחשפו התלמידים הראשונים, ר' סעדיה ועוד…
 
'לקדושים אשר בארץ המה'-
חודש אלול מנהג הוא לעלות לקברי צדיקים ולקברי עם ישראל
1. סיור בבית הקברות הספרדי בעקבות צדיקים והראשונים לציון הקבורים בחלקה כולל: אור החיים הקדוש, הרש"ש, , מצבת הבן איש חי, קבר 'מאיר אבוחצירא, הרב אבולעפיא ועוד..
2. סיור בעקבות רבנים ואדמורים הקבורים בהר הזיתים
3. סיור בעקבות נשים פורצות דרך הקבורות בהר הזיתים
4. סיור בעקבות אנשי שם בציונות הקבורים בהר הזיתים
 
סיור וירטואלי – הרצאה מרתקת בליווי מצגת :
1. תולדות בית הקברות היהודי בהר הזיתים
2. בעקבות תלמידי הגר"א הקבורים בהר הזיתים.
3. שיקום בית הקברות היהודי, לאחר החילול ע"י הירדנים.

בחזרה לעמוד סיורים במעגל השנה