עפר מהר הזיתים. פריט מקורי מאוסף משפחת פיינגרש

היו יזמים חרוצים כשמש חברה קדישא אייזיק ניסנבוים, שמכרו עפר מהר הזיתים שפוזר בקברי יהודים בגולה. פריט מקורי מאוסף משפחת פיינגרש. מוצג נכון לעת כתיבת פוסט זה בבית יד לבנים ברעננה

היו יזמים חרוצים כשמש חברה קדישא אייזיק ניסנבוים, שמכרו עפר מהר הזיתים שפוזר בקברי יהודים בגולה. פריט מקורי מאוסף משפחת פיינגרש. מוצג נכון לעת כתיבת פוסט זה בבית יד לבנים ברעננה

היו יזמים חרוצים כשמש חברה קדישא אייזיק ניסנבוים, שמכרו עפר מהר הזיתים שפוזר בקברי יהודים בגולה. פריט מקורי מאוסף משפחת פיינגרש. מוצג נכון לעת כתיבת פוסט זה בבית יד לבנים ברעננה