חילול בית הקברות היהודי בהר הזיתים בידי הירדנים

חילול בית הקברות היהודי בהר הזיתים בידי הירדנים. מקור התמונות המציגות ההרס: מתוך חוברת "סקר הועדה לחילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון, תשרי תשכ"ח – אוקטובר 1967"

חילול בית הקברות היהודי בהר הזיתים בידי הירדנים. מקור התמונות המציגות ההרס: מתוך חוברת "סקר הועדה לחילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון, תשרי תשכ"ח – אוקטובר 1967"

חילול בית הקברות היהודי בהר הזיתים בידי הירדנים. מקור התמונות המציגות ההרס: מתוך חוברת "סקר הועדה לחילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון, תשרי תשכ"ח – אוקטובר 1967"