סיורים בירושלים – בעקבות השיירות אל הר הצופים

"שיירה אל אנא את עוברת שיירה עצוב על הדרכים"

סיור ממלון עץ הזית לשכונת שמעון הצדיק בעקבות
שיירת הדסה והשיירות להר הצופים

בסיורנו נלך בעקבות השיירות שהיו בדרכם להר הצופים ופילסו את דרכם במסדרון הצר והעוין המחבר בין ירושלים להר הצופים. בד' ניסן תש"ח (13 באפריל) עוד בטרם קמה המדינה יצאה שיירה של רופאים ואחיות להר הצופים הנצור. השיירה לא הגיעה ליעדה. בסמוך לשכונת שמעון הצדיק נטבחו ונשרפו 78 מנוסעיה.
לאחר הסכמי שביתת הנשק הפך הר הצופים למובלעת בתוך השטח הירדני. משנת 1948 -1967 יצאו כל שבועיים שיירות אל ההר ביום קבוע ובשעה קבועה.
בסיורנו נלך בעקבות השיירות שיצאו אל המובלעת, נעקב אחר רגעים רווי מתח וחרדה בדרך, עת היינו נתונים לחסדי השלטון הירדני, ונשמע מעט מהספורים הרבים שקרו במהלך 19 השנים בדרך אל ההר.

מסלול הסיור: מלון עץ הזית, שכונת שמעון הצדיק, אנדרטת הע"ח.


בחזרה לפירוט הסיורים בבית הקברות היהודי בהר הזיתים
בחזרה לפירוט הסיורים בירושלים העתיקה

סגור לתגובות.