סיור בעקבות תלמידי הגר"א הקבורים בהר הזיתים

"וזאת המסילה: מן המיצר למרחביה, תרחיב מקום אהלה, בסוד רבינו אליה"
("ברית אבות בסערת אליהו" / י.רבלין)

סיור בעקבות תלמידי הגר"א הקבורים בהר הזיתים

תלמידי הגאון מוילנא הגיעו לארץ עוד לפני העליה הראשונה. הם עלו לארץ מתוך דחף משיחי ליישב את הארץ בטרם בוא הגאולה בשנת ת"ר (קול התר נשמע בארצנו). עלו בתחילת המאה ה- 19 בשלשה גלי עליה והתיישבו בטבריה ובצפת. בשנת 1816 עלתה קבוצה בהנהגתו של ר' מנחם מנדל משקלוב לירושלים וחידשה את הישוב האשכנזי בירושלים שפסק מאז שנת 1720.
בין המשפחות המרכזיות ניתן למנות את משפחת ריבלין, משפחת סלומון, שפירא ועוד. צאצאיהם המשיכו את פעולתם, הרחיבו את הקהילה, ניהלו אורח חיים יהודי בעיר וגם זכו להיקבר בה. אלו מבין התלמידים שנפטרו עד שנת 1856 נקברו בבית הקברות בהר הזיתים בחלקה הספרדית העתיקה .

בשנת 1856 עם גידול הקהילה האשכנזית, החברה קדישא האשכנזית רכשה שטח במעלה המדרון המערבי של הר הזיתים, ורוב התלמידים שמתו משנה זו ואילך נקברו ב"חלקת הפרושים הישנה". בשנת 2010 במהלך שיקום בית הקברות הספרדי, נחשפה חלקה קטנה בה נקברו ראשוני תלמידי הגר"א שהגיעו לעיר, ביניהם ר' סעדיה בן נתן נטע ור' שלמה זלמן שפירא.

הדמויות שאת קברם נפקד במהלך הסיור הם ממנהיגי הקהילה היהודית בירושלים וכל אחד מהם "השאיר את חותמו" בבניין העיר, הן בתחום הרוח והן בתחום המעשה. באמצעות קריאת הכיתוב שעל המצבה וספור חייהם ופועלם, נחשף לאישיותם המיוחדת, ובעיקר לדילמות ולהכרעות החשובות שהיה עליהם להתמודד בתקופה קשה וגורלית עת 'נאחזו בצפורניהם' באדמת הקודש, בירושלים העות'מנית.

מסלול: חצר קבר זכריה, קבר שלמה זלמן צורף ואשתו, קבר ר' מנחם מנדל משקלוב, חלקת תלמידי הגר"א הראשונים, ר' יושעה רבלין, ר' יואל משה סלומון ומשפחתו ועוד…

בחזרה לפירוט הסיורים בבית הקברות היהודי בהר הזיתים
בחזרה לפירוט הסיורים בירושלים העתיקה

סגור לתגובות.