צילום אויר של הר הזיתים

צילום אויר של הר הזיתים. שימו לב לחלקים נרחבים של בית העלמין בימין התמונה אותם לא רואים במבט הרגיל מן העיר העתיקה. מקור: מרכז המידע של בית העלמין

צילום אויר של הר הזיתים. שימו לב לחלקים נרחבים של בית העלמין בימין התמונה אותם לא רואים במבט הרגיל מן העיר העתיקה. מקור: מרכז המידע של בית העלמין

צילום אויר של הר הזיתים. שימו לב לחלקים נרחבים של בית העלמין בימין התמונה אותם לא רואים במבט הרגיל מן העיר העתיקה. מקור: מרכז המידע של בית העלמין