עבד סייאד – דור רביעי למשפחה השומרת על חלקת "קהילת ירושלים" בבית הקברות היהודי העתיק בהר הזיתים

עבד סייאד - דור רביעי למשפחה השומרת על חלקת "קהילת ירושלים" בבית הקברות היהודי העתיק בהר הזיתים

עבד סייאד – דור רביעי למשפחה השומרת על חלקת "קהילת ירושלים" בבית הקברות היהודי העתיק בהר הזיתים

עבד סייאד – דור רביעי למשפחה השומרת על חלקת "קהילת ירושלים" בבית הקברות היהודי העתיק בהר הזיתים