סיורים בירושלים – סביב מתחם הר הבית

"סובו ציון והקיפוה.."

סיור ברובע המוסלמי סביב מתחם הר הבית

"סבוב שערים" הוא מנהג עתיק יומין שתחילתו בימי הביניים. כאשר נמנע מאבותינו להתפלל בהר הבית הם היו מקיימים תפילות לנוכח שערי המקדש, ובכך הם היו מבטאים את הציפייה לבניין המקדש ולחידוש העבודה.

בסיור נצעד בעקבות עולי הרגל שסבבו את שערי המקדש, נכיר את התפילות שנאמרו בכל שער ונצפה מגגות הבתים אל עבר מקום המקדש.

מסלול: הכותל המערבי, שער השלשלת, שוק הכותנה שער הכותנה, תצפית מ'בית המערביים' שער הברזל, ה'כתל הקטן', האכסניה האוסטרית, 'בית הצלם', שער השבטים, שער האריות, שער הרחמים.


בחזרה לפירוט הסיורים בבית הקברות היהודי בהר הזיתים
בחזרה לפירוט הסיורים בירושלים העתיקה