עבד סייאד

ביומנו של עבד סייאד רשומים תאריכי אזכרה (יארצייט). הוא מכיר אישית רבים מקרובי המשפחה של הנפטרים

ביומנו של עבד סייאד רשומים תאריכי אזכרה (יארצייט). הוא מכיר אישית רבים מקרובי המשפחה של הנפטרים

ביומנו של עבד סייאד רשומים תאריכי אזכרה (יארצייט). הוא מכיר אישית רבים מקרובי המשפחה של הנפטרים